שיתוף ושותפות בקהילה

שיתוף ושותפות
בית הספר מקדם קיימות סביבתית וחברתית מתוך תפיסה שהאדם צריך לקיים יחסי גומלין משתפים ומכבדים עם סביבות חייו הפיזיות והחברתיות. קיימות חברתית שמה במרכז את כבוד האדם וחרותו, מתוך הבנה שכולנו חלק ממארג החיים ומנסה להגדיר כיצד מערכת חברתית בריאה, צריכה לתפקד באופן מיטבי בלי לפגוע באנשים אחרים בהווה ובעתיד. בשבוע זה התלמידים נחשפים להרצאות רבות ומגוונות בנושא "קיימות חברתית" ממרצים חיצוניים, הבאים מגווניה השונים של החברה: תרבות אתיופית, תרבות ערבית, אנשים בעלי צרכים מיוחדים ועוד. בנוסף, הילדים לומדים ועוברים פעילויות נוספות, על ידי ילדים עמיתים ועל ידי צוות בית הספר, כחלק מאורח החיים השוטף של בית הספר. בית ספר שקד מנהל לאורך רבות משנותיו מפגשים רב תרבותיים, על בסיס קבוע, ברוח ה"תקווה הישראלית". השותפות בין המגזרים השונים, טומנת בחובה עושר תרבותי ורגישות מתוך אהבה וקבלת האדם באשר הוא ומפחיתה סטראוטיפים ופחדים מהלא מוכר והשונה.

שותפויות ומפגשים של תלמידים עם אוכלוסיות שונות

נקודת המוצא של בית ספר שקד – שככל שהתלמידים יכירו, יחשפו וינהלו שיח מכבד עם תלמידים מקבוצות שונות על בסיס קבוע, אזי הם יוכלו להכיל את השונה, לפתח סובלנות ולראות בקבוצות השונות חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית. בדרך זו נוכל לצמצם חששות מפני הלא מוכר ולהתמודד עם חילוקי דעות. מגע עם תרבויות שונות ומגוונות יפתח בפנינו אוצרות של ידע המרחיב את טווח האפשרויות להתבוננות על העולם ומוביל ליצירתיות. כל אלה ילוו  את התלמידים בהווה ובעתיד, כאזרחים בוגרים,  לחיים משותפים

 בית הספר ממשיך וממנף את המפגשים והדיאלוג עם המגזרים השונים באמצעות שעורים משותפים, פעילויות, מעגלי שיח, ימי שיא, פעילות מתוקשבת,  מעורבות חברתית וחיבור לתכנית הלימודים.

לפני כל מפגש , מתקיימים מפגשי הכנה ותכנון משותפים לצוות ולתלמידים.  לאחר המפגשים ולסיכום השנה, מתקיימת חשיבה רפלקטיבית על אופי  הקשר בעתיד. מועבר  משוב לגבי  הפעילויות והתהליכים שנעשו במפגש, ועולים רעיונות ,דרכי חשיבה  ופעולה להמשך המפגשים.

נוכחנו לדעת, שככל שהתלמידים נחשפים יותר למפגשים הרב תרבותיים, הם מגלים רצון להרחיב את ההיכרות ולקיים שיעורים משותפים, להכיר את דרכי ההוראה, במסגרות הלימודיות השונות, להכיר את אנשי הצוות  וההתנהלות הבית ספרית בשגרה היום יומית.

תלמידי בית הספר עוברים הכשרה במסגרת שיעורים שבועיים בהנחיית תלמידים מקבוצת "הסח-לבים". (למידת עמיתים). במפגשים אלו התלמידים לומדים ורוכשים מיומנויות באופן המחזק מערכות יחסים והעצמת שיתופי פעולה. הנגשת השפה, המעודדת תקשורת מקדמת, הבניית פעילויות  בשגרה, מאפשרות לתלמידים להנחות, ליישם ולייצר שפה אחידה. במפגשים עם בית ספר דתי ביל"ו התלמידים שותפים, מנחים ומובילים שיח על הנושאים רלוונטיים

מועצת התלמידים של בית הספר מעורבת באופן פעיל עם תלמידי בית ספר אלמגד  (ערבי) ועם  תלמידי בית ספר ירדן (מהגרים). תלמידי מועצת התלמידים לוקחים חלק בתכנון , ארגון, הבנייה ופעילות עם המגזרים הנ"ל.

שכנות טובה – "שקד" רעננה ו"אלמג'ד" טירה

 

בית הספר שקד ובית הספר אלמג'ד הינם בתי ספר יסודיים ממלכתיים ברעננה ובטירה. אנו, שני מנהלי בתי הספר, הסגנים שלנו המובילים את התכנית והצוות החינוכי בשני בתי הספר, מאמינים בחינוך לסובלנות ולחיים משותפים כשתי ערים שכנות ורואים חשיבות רבה ביצירת היכרות ומפגשים של הידברות.

החל משנת 2004 אנו מפגישים את אוכלוסיות בתי הספר – הצוות, הילדים והוריהם. אנו פועלים יחד מתוך הנחת יסוד משותפת הטוענת, כי חיים משותפים ושכנות טובה הם תולדה של היכרות פנים אל פנים, החל מגיל צעיר ככל הניתן. את העבודה שלנו מנחה גם התפיסה, כי הפעילות המשותפת צריך שתהה מתמשכת ולא חד פעמית. הפעילות המשותפת צריך שתהה עוטפת את כל המעגלים: מחנכים, תלמידים, הורים וקהילה.

אנו מאמינים, כי באמצעות מפגשים קבועים ורב פעמיים כאשר הפעילויות הן גם לימודיות וגם חווייתיות, בנוסף לבניית גשר באמצעות לימוד הערבית המדוברת בביה"ס שקד ומפגשי צוות והורים – כל אלה יובילו לשינוי עמדות, לקרוב לבבות ולבניית תשתית לחיים משותפים בכבוד ומתוך הכרה האחד את השני וכתוצאה מכך גם הוקרה.

 

דרכי הביצוע: שני בתי הספר פועלים על פי אותה תכנית עבודה מזה תשע שנים ברציפות.

  • מפגשי תלמידים – 4 מפגשים במהלך שנתיים (ה' ו') ברעננה ובטירה, בבית הספר ובחיק הטבע.
  • מפגשי צוות – אחת לשנה – ימי עיון / טיולים משותפים /הרצאות וסדנאות.
  • מפגש הורים – מפגשים לעיבוד תחושות ורגשות. כ -30 הורים מכל בית ספר נפגשים להיכרות ולהידברות.
  • "חגיגה של הטבע" סדר ט"ו בשבט מן המקורות הדתיים והספרותיים היהודים והמוסלמים בהשתתפות ראשי הערים, מנהלי אגפי החינוך, מפקחים, הורים ומורים משני בתי הספר.

פרויקט שנתי עם בית ספר אגם

במסגרת לימודי נושא "רעננה עירי", בשכבת ד', מתקיימת למידה שיתופית בין ילדי שכבת ד' בשקד ובין ילדי בית ספר אג"ם, לילדים בעלי צרכים מיוחדים. בתי הספר מאמצים יחד את "גן הריחות והצלילים" אשר בפרק רעננה. לאורך השנה, מתקיימים מפגשים שבועיים במהלכן הילדים נפגשים ועוסקים בריחות וצלילים ואף הקימו חממה משותפת. ילדי שקד לומדים על צמחי המרפא והתבלין ועל בעלי החיים שבפרק. המפגשים מסתיימים ביום שיא בפרק, בו ילדי שכבת ד' מבית ספר שקד מארחים את ילדי אג"ם ואת ילדי שכבת ג'. ביום זה ילדי שכבת ד' מפעילים תחנות מתחלפות. בפרויקט זה הילדים לומדים בהדרגה להוריד מחסומים ופחדים ולהחליפם באמפתיה ובהבנה של האחר. ציטוט מפי אחד מילדי שכבת ד' בשקד: " בהתחלה ממש פחדתי ללכת ולהיפגש עם הילדים מאגם, אחר כך זה נהיה יותר קל ועכשיו אני יכול לתקשר אתו.