קשר רב דורי

תכנית הקשר הרב דורי בונה גשר ייחודי בין תלמיד לאזרח ותיק באמצעות למידה הדדית וחוויה חינוכית-ערכית משותפת. המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט והתלמיד נחשף לסיפורו, לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק. יחדיו הם מתעדים את המורשת בכלים דיגיטליים התכנית מקנה לתלמיד ולאזרח הוותיק חוויה חינוכית ערכית המאפשרת דיאלוג פתוח המחזק את המודעות המשפחתית והקהילתית של הדור הצעיר כלפי אזרחים ותיקים במדינת ישראל.

הקשר הרב-דורי

תכנית הקשר הרב דורי בונה גשר ייחודי בין תלמיד לאזרח ותיק באמצעות למידה הדדית וחוויה חינוכית-ערכית משותפת. המבוגר לומד מיומנויות מחשב ואינטרנט והתלמיד נחשף לסיפורו, לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק. יחדיו הם מתעדים את המורשת בכלים דיגיטליים

התכנית מקנה לתלמיד ולאזרח הוותיק חוויה חינוכית ערכית המאפשרת דיאלוג פתוח המחזק את המודעות המשפחתית והקהילתית של הדור הצעיר כלפי אזרחים ותיקים במדינת ישראל.

 

מטרות התכנית:

  1. יצירת שיח בין דורי באמצעות למידה משותפת של הצעיר והאזרח הוותיק, סביב חקר מורשת והתעמקות בסיפורו של העם היהודי.
  2. יצירת שיח ומפגש בין צעיר לבין אזרח ותיק, אשר ימגר גילנות ודעות קדומות ביחס לזקנה.
  3. צמצום הפער הטכנולוגי בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ומתן כלים לתפקוד בעולם המודרני, במטרה לצמצם את פערי הדורות.
  4. תיעוד העולם שהיה באמצעות סיפורים אישיים, משפחתיים וקהילתיים והזנתם למאגר סיפורי מורשת בבית התפוצות.
  5. חיזוק ערכים חינוכיים מובילים באקלים בית הספר: סובלנות, הקשבה, ערכי התנדבות, נתינה ותרומה לזולת ולקהילה.

http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%93%D7%A0%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/