סחלבים של שקד

קבוצת "סח-לבים" לטיפוח תרבות שיח והקשבה

קבוצת "סח-לבים" (מונה כ- 80 תלמידים), מטרתה העיקרית לטפח את תרבות השיח וההקשבה בקרב כל ילדי בית הספר. "הסח-לבים" עוברים הכשרה שנתית של הנחית מעגלים, גישור והפעלת משחקי חיבור, בקרב הילדים. פעילות ה"סח-לבים" מעודדת תקשורת בין אישית פתוחה, תוך הבנה וזיהוי צרכים – שלנו ושל האחר, ורמה גבוהה של הקשבה וענווה.

הסח-לבים מובילים מעגלי שיח מגוונים בבית הספר: במפגשים עם בתי הספר השותפים, במפגשי ילדים-הורים, ילדים-מורים-הורים, במפגשים בין שכבות ועוד