לוח הצלצולים

7:55 צלצול ראשון- כניסה לכיתות והתארגנות לשיעור הראשון

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור ראשון
8:00
8:45
שעור שני
8:50
9:35
הפסקה
9:35
10:00
הפסקת אוכל
10:00
10:15
שיעור שלישי
10:15
10:00
שיעור רביעי
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
שיעור שישי
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:40
שיעור שביעי
13:40
14:25