נוהל כניסת הורים ומבקרים לשטח בית הספר בזמן לימודים