מנהיגות ירוקה

מנהיגות ירוקה

המנהיגות/המועצה הירוקה מהווה חלק מתכנית "ילדים מובילים שינוי" של החינוך הסביבתי הבאה לקדם את נושאי איכות הסביבה מסיסמא לאורח חיים. המועצה הירוקה הינה גוף נבחר של תלמידים הפועלים להובלת תהליכי שינוי בביה"ס. התלמידים בשיתוף המורה המלווה, ילמדו, יחוו ויפעלו למען הקהילה והסביבה הקרובה של בית הספר. המועצה פועלת בנושאים סביבתיים חברתיים, ומובילה לפיתוח אזרחים צעירים הפעילים למען סביבתם. המועצה מובילה שינוי התנהגותי בקהילת ביה"ס ושותפה לפעילות סביבתית כלל ארצית.

מטרות:

העצמת תלמידים השותפים לפעילות המועצה

הובלת מנהיגות צעירה בבית הספר

הנעת תהליכם חינוכיים סביבתיים בית ספריים

קידום פעילות סביבתית- חברתית בקהילת בביה"ס ובכלל

עשייה למען הסביבה תוך הכרות מעמיקה עם הסביבה

שילוב ההורים בעשייה ובחשיפה לנושאים הסביבתיים תוך שיתופם במועצה

כניסה למרחבים מיקצועים:

רעננה עירי

מנהיגות ירוקה

מדעים