זכויות הילד בלמידה שיתופית

זכויות הילד בלמידה שיתופית

זכויות הילד בלמידה שיתופית

תוכנית למידה שיתופית בין מגזרית העוסקת בהטמעת תרבות זכויות אחריות וחובות כחלק ממהלך ארצי ובין לאומי.

התכנית מציעה למורים ותלמידים השותפים לחבור יחד לשיח ולמידה שיתופית בנושאים אקטואליים מסדר יומו של בית הספר בקהילה עם חברי קהילות אחרות בארץ. האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד תילמד כגוף ידע יישומי, ותשמש כמסגרת לבניית האתוס הבית ספרי וכתשתית לתהליכי הוראה ולמידה אינטרדיסציפלינריים. הלמידה תתקיים בסביבה דיגיטלית, ותעמיק את האוריינות הדיגיטלית בתהליכי חקר ולמידה.

 

תהליך הלמידה השיתופית יוביל לפיתוח הזהות וההערכה העצמית של התלמידים כנושאי זכויות, אחריות וחובות, ולבניית סמכות משמעותית לצוותי החינוך. התלמידים והמורים ישתפו פעולה לגיבוש יוזמות ותוצרים דיגיטליים אשר ייתרמו להעלאת מודעות לזכויות ילדים, וליצירת תשתית לאחריות אזרחית ואישית, כבוד והוגנות במארג היחסים בבית הספר ובקהילה.

מטרות התכנית

  • ​למידה של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה ופיתוח מודעות ליישום זכויות לצד אחריות אישית ואזרחית של תלמידים בסביבות החיים שלהם בבית הספר, בקהילה ובחברה.  
  • קידום תקשורת חיובית ומפרה במרחב המקוון בין תלמידים ומורים מבתי ספר המייצגים קהילות וציבורים שונים בחברה הישראלית.
  • בניית קבוצת מנהיגות תלמידים – נאמני זכויות – שיפעלו למען יישום זכויותיהם של כל השותפים לקהילה החינוכית.
  • פיתוח וטיפוח אוריינות דיגיטלית ולמידה שיתופית מקוונת

https://www.youtube.com/watch?v=BNBpTcHwHgg&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=1UhunLJZSwo&list=PL_FKymXv73ydrt4y537YANp41_A0TRhi6&index=36